Arbejdsgiver

Din virksomhed kan søge om økonomisk støtte, når I ansætter en ny medarbejder fra et andet EU-land, Norge eller Island.

Ordningens fulde navn er "EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden", og her igennem kan virksomheden søge om støtte til et introduktionsprogram for at sikre, at den nyansatte falder til. Introduktionsprogrammet kan f.eks. være sprog- eller fagrelateret og kan henvende sig til én eller flere nyansatte i virksomheden. Støtten kan f.eks. også bruges til administrativ support, når den nyansatte skal registreres som skatteyder eller have oprettet en bankkonto.

Det er en betingelse for at kunne ansøge, at virksomheden:

 • er en lille eller mellemstor virksomhed med højst 250 ansatte.
 • er lovligt registreret i et EU-land, Norge eller Island.
 • tilbyder ansættelse til en person på 18 eller ældre. Hvis personen er 35+ skal I dog være opmærksomme på, at I skal besøge Work In Denmarks hjemmeside for yderligere information og ansøgning.
 • tilbyder ansættelse til en person, der er borger og bosiddende i et EU-land, Norge eller Island. Vær opmærksom på, at personen ikke må komme fra det samme land, som vedkommende tilbydes arbejde i.
 • tilbyder ansættelse i minimum 6 måneder med en arbejdstid på minimum 50% af en normal fuldtidsansættelse.
 • tilbyder løn og arbejdsvilkår, der lever op til den nationale lovgivning og praksis.
 • ikke tilbyder udstationeret arbejde dvs. ikke tilbyder arbejde i ét land, og derefter sender arbejdstager på arbejde i et andet land.
 • har været i kontakt med en EURES-vejleder.
 • sender ansøgningen til "Targeted Mobility Scheme" senest dagen inden den første arbejdsdag.

Endvidere er det en betingelse, at introduktionsprogrammet starter i løbet af de første tre uger af ansættelsen.

Mobilitet og bæredygtig rekruttering

"Targeted Mobility Scheme" støtter mobilitet og bæredygtig rekruttering til job med rimelige og ordentlige arbejdsforhold.

Du skal være opmærksom på, at "Targeted Mobility Scheme" ikke støtter job indenfor salg og telemarketing, brancher med høj jobomsætning eller hvor lønnen primært er baseret på provision. Der gives heller ikke støtte til job, hvor der indgår én eller flere dage som ulønnet prøve- eller oplæringsperiode.

Som en del af ansøgningsprocessen udfører "Targeted Mobility Scheme" et tjek af alle de informationer, vi får fra jobsøger og virksomhed, for både at få verificeret de indsendte oplysninger og screenet, at virksomheden tilbyder ordentlige arbejdsforhold.

Sådan ansøger du

 1. Udfyld blanketten ”Integration programme allowance application”. 
 2. Underskriv med håndskrift.
 3. Scan derefter blanketten.
 4. Send blanketten via dette link sammen med kopi af de dokumenter, der nævnes i selve ansøgningsblanketten.

Se endvidere ”Template for an integration programme”, hvor du kan finde yderligere information og eksempler på støtte.

Økonomi

Den økonomiske støtte er en fast sats pr. nyansatte, der varierer alt efter type af introduktionsprogram og det land, hvor virksomheden ligger.

Kontakt

"Targeted Mobility Scheme"

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby