Jobsøger

Gennem "Targeted Mobility Scheme" kan du søge om økonomisk støtte, når du søger job i et EU-land, Norge eller Island.

Du kan søge om støtte hvis: 

 • du er 18 eller ældre. Hvis du er 35+ skal du dog være opmærksom på, at du skal besøge Work In Denmarks hjemmeside for yderligere information og ansøgning.
 • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island.
 • du søger job i et andet EU-land, Norge eller Island.

Hvad kan du ansøge om og hvordan? 

Under fanerne længere nede på siden kan du læse mere om, hvad du kan søge om støtte til, og hvilke betingelser der gælder. Det er også under fanerne, at du kan finde ansøgningsblanketter og en guide til, hvordan du ansøger.

Som en del af ansøgningsprocessen kontakter "Targeted Mobility Scheme" arbejdsgiver og EURES i det land, hvor du søger, for både at få verificeret de indsendte oplysninger og screenet, at virksomheden tilbyder ordentlige arbejdsforhold.

Mobilitet og bæredygtig rekruttering

"Targeted Mobility Scheme" støtter mobilitet og bæredygtig rekruttering til job med rimelige og ordentlige arbejdsforhold.

Du skal være opmærksom på, at "Targeted Mobility Scheme" ikke støtter job indenfor salg og telemarketing, brancher med høj jobomsætning eller hvor lønnen primært er baseret på provision. Der gives heller ikke støtte til job, hvor der indgår én eller flere dage som ulønnet prøve- eller oplæringsperiode.

Læs mere om Targeted Mobility Scheme.

Sådan gør du

Vis alle

Jobsamtale

Gennem "Targeted Mobility Scheme" har du mulighed for at søge om økonomisk støtte til at dække dine udgifter, når du bliver inviteret til en jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island.

Det er en betingelse for at kunne ansøge at:

 • du er 18 eller ældre. Hvis du er 35+ skal du dog være opmærksom på, at du skal besøge Work In Denmarks hjemmeside for yderligere information og ansøgning.
 • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island.
 • du skal til jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island.
 • arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder.
 • arbejdstiden min. er 50 % af en normal fuldtidsansættelse i det land, du søger til. 
 • løn og arbejdsvilkår lever op til den nationale lovgivning.
 • du ikke modtager støtte fra arbejdsgiver, andre projekter eller myndigheder.
 • du har været i kontakt med en EURES-vejleder på et tidspunkt i ansøgningsprocessen.
 • du sender din ansøgning via dette link senest dagen inden, du forlader dit bopælsland.

Sådan ansøger du

Før du tager til samtalen:

Udfyld blanketten "Interview allowance application". Underskriv med håndskrift, scan derefter blanketten og send den via dette link sammen med kopi af følgende dokumenter:

 • En bekræftelse på invitationen til jobsamtalen med dato, tidspunkt og sted.
 • Dit pas.
 • Rejsedokumenter eller bookingbekræftelse. Hvis du kører i bil, skal du kunne dokumentere, at du har bevæget dig over en landegrænse på de relevante datoer for jobsamtalen ved at sende kvitteringer fra begge lande for f.eks. benzin og vejafgifter, hvor både dato, sted og pris fremgår.
 • Dine eksamensbeviser eller dit CV.
 • Stillingsopslaget.
 • Bankdokumentation med dit navn, IBAN nr. og BIC/SWIFT, så vi kan se, at det er din konto. Dette kan f.eks. være en kontoudskrift.

Når du har været til samtalen: 

 • Du skal sende en bekræftelse på, at du har deltaget i samtalen ved at bede arbejdsgiver udfylde blanketten "Confirmation of attendance job interview". Medbring evt. denne blanket til jobsamtalen, så du kan få udfyldt den med det samme. Når arbejdsgiver har udfyldt og underskrevet den med håndskrift, skal du scanne og sende den via dette link senest 4 uger efter samtalen. 
   
 • Du skal være opmærksom på, at "Targeted Mobility Scheme" laver en individuel vurdering på baggrund af din ansøgning, og at der ikke kan klages over den beslutning, der vil blive truffet på grundlag af dette.

Økonomi

Den økonomiske støtte ydes med tilbagevirkende kraft.

Afhængig af afstand er støtten et fast beløb mellem 100 og 350 euro. 

Hvis dine faktiske rejseomkostninger er væsentligt lavere end ovennævnte beløb, kan støtten reduceres tilsvarende.

Det er også muligt at søge om støtte til at tage til jobsamtale i dit eget bopælsland, hvis samtalen drejer sig om et job i et andet EU-land, Norge eller Island, og hvis du har en rejseafstand på mere end 50 km.

Flytteomkostninger

Gennem "Targeted Mobility Scheme" har du mulighed for at søge om økonomisk støtte, når du flytter til et andet EU-land, Norge eller Island for at starte i et nyt job.

Støtten er et tilskud, som kan dække nogle af dine udgifter til f.eks. rejse og midlertidig indkvartering i den første tid af dit ophold.

Der kan også være mulighed for at søge om økonomisk støtte til medfølgende ægtefælle/partner og børn. Kontakt "Targeted Mobility Scheme", hvis du ønsker at høre mere om dette.

Det er en betingelse for at kunne ansøge at: 

 • du er 18 eller ældre. Hvis du er 35+ skal du dog være opmærksom på, at du skal besøge Work In Denmarks hjemmeside for yderligere information og ansøgning.
 • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island.
 • du har fået job i et andet EU-land, Norge eller Island.
 • arbejdsgiver tilbyder en kontrakt på minimum 6 måneder.
 • arbejdstiden min. er 50 % af en normal fuldtidsansættelse i det land, du søger til. 
 • alt dit arbejde udføres i det land, du flytter til.
 • løn og arbejdsvilkår lever op til den nationale lovgivning.
 • du ikke modtager støtte fra arbejdsgiver, andre projekter eller myndigheder. Du har dog mulighed for at vælge støtte fra arbejdsgiver fra og få støtte fra "Targeted Mobility Scheme". Dette kan give mening i nogle tilfælde. Kontakt "Targeted Mobility Scheme", hvis du er i tvivl.
 • du har været i kontakt med en EURES-vejleder på et tidspunkt i ansøgningsprocessen.
 • du sender din ansøgning via dette link senest dagen inden, du forlader dit bopælsland og før din første arbejdsdag.

Sådan ansøger du

Før du tager afsted for at starte arbejde: 

Udfyld blanketten “Relocation allowance application”. Underskriv med håndskrift, scan derefter blanketten og send den via dette link sammen med kopi af følgende dokumenter:

 • Dit pas.
 • Rejsedokumenter eller bookingbekræftelse. Hvis du kører i bil, skal du kunne dokumentere, at du har bevæget dig over en landegrænse på de relevante datoer for jobsamtalen ved at sende kvitteringer fra begge lande for f.eks. benzin og vejafgifter, hvor både dato, sted og pris fremgår.
 • Dine eksamensbeviser eller dit CV.
 • Stillingsopslaget.
 • Bankdokumentation med dit navn, IBAN nr. og BIC/SWIFT, så vi kan se, at det er din konto. Dette kan f.eks. være en kontoudskrift.

Endvidere vil "Targeted Mobility Scheme" bede arbejdsgiver bekræfte ansættelsen ved, at arbejdsgiver udfylder og indsender blanketten ”Confirmation of employment” til os senest 4 uger efter din første arbejdsdag. Støtten kan ikke garanteres, hvis ikke vi modtager en bekræftelse.

Du skal være opmærksom på, at "Targeted Mobility Scheme" laver en individuel vurdering på baggrund af din ansøgning, og at der ikke kan klages over den beslutning, der vil blive truffet på grundlag af dette.

Økonomi

Den økonomiske støtte ydes med tilbagevirkende kraft.

Støtten er et fastlagt beløb, som varierer fra 700 til 1400 euro og afhænger af, hvilket land du flytter til.

Hvis dine faktiske omkostninger er væsentligt lavere end ovennævnte beløb, kan støtten reduceres tilsvarende.

Bemærk, at beløbet kræves tilbagebetalt, hvis du alligevel ikke starter i dit nye job, eller hvis du forlader dit job indenfor 6 måneder, uden at der er rimelige eller lovlige grunde til at gøre dette. Kontakt os altid, hvis du ændrer planer eller ophører i dit job.

Anerkendelse af kvalifikationer

Hvis du får tilbudt et job eller har gode muligheder for at få job i et andet EU-land, Norge eller Island, har du mulighed for gennem "Targeted Mobility Scheme" at søge om økonomisk støtte til at få anerkendt din uddannelse og/eller professionelle kvalifikationer.

Støtten kan f.eks. dække udgifter til vurdering, oversættelse og autorisation.

Det er en betingelse for at kunne ansøge at:

 • du er 18 eller ældre. Hvis du er 35+ skal du dog være opmærksom på, at du skal besøge Work In Denmarks hjemmeside for yderligere information og ansøgning.
 • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island.
 • du har fået eller har gode muligheder for at få job i et andet EU-land, Norge eller Island.
 • der er iværksat en officiel anerkendelsesproces ved, at du har sendt en ansøgning om at få anerkendt din uddannelse og/eller professionelle kvalifikationer til den ansvarlige myndighed på området.
 • du ikke modtager støtte fra arbejdsgiver, andre projekter eller myndigheder.
 • du har været i kontakt med en EURES-vejleder på et tidspunkt i ansøgningsprocessen.

Sådan ansøger du

Udfyld blanketten ”Recognition allowance application”. Underskriv med håndskrift, scan derefter blanketten og send den via dette link sammen med kopi af følgende dokumenter:

 • Dit pas.
 • Dine eksamensbeviser, CV og/eller andre relevante dokumenter med dine professionelle kvalifikationer.
 • Bekræftelse på, at ansøgning om anerkendelse er sendt til den ansvarlige myndighed på området.
 • Kvittering som bevis på betaling for anerkendelsen. Hvis du ikke har betalt endnu, vil du på et senere tidspunkt modtage blanketten "Payment Request", som skal returneres sammen med kvitteringen.

Du skal være opmærksom på, at "Targeted Mobility Scheme" laver en individuel vurdering på baggrund af din ansøgning, og at der ikke kan klages over den beslutning, der vil blive truffet på grundlag af dette.

Økonomi

Den økonomiske støtte ydes med tilbagevirkende kraft.

Beløbsrammen er maksimum 400 euro.

Sprogkursus

Hvis du får tilbudt et job eller har gode muligheder for at få job i et andet EU-land, Norge eller Island, og har brug for sproglig opkvalificering, så har du mulighed for gennem "Targeted Mobility Scheme" at søge om økonomisk støtte til at få dækket udgifter til kortere sprogkurser.

Hvis du ikke er pre-selected, så skal du være opmærksom på, at du skal være meget motiveret og have gode chancer for at finde et job inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft. Desuden skal du have hjælp fra EURES til at finde et job og klar til at starte i den nærmeste fremtid. Vær opmærksom på, at Targeted Mobility Scheme skal have en skriftlig begrundelse fra den EURES-vejleder, der har været involveret i din jobsøgning,om hvorfor det er nødvendigt med et sprogkursus.

Det er en betingelse for at kunne ansøge at

 • du er 18 eller ældre. Hvis du er 35+ skal du dog være opmærksom på, at du skal besøge Work In Denmarks hjemmeside for yderligere information og ansøgning.
 • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island.
 • du har fået eller har gode muligheder for at få job i et andet EU-land, Norge eller Island.
 • ansøgningen om sprogkursus er godkendt af "Targeted Mobility Scheme", inden kurset starter.
 • "Targeted Mobility Scheme", modtager din ansøgning senest 3 uger inden kursusstart. 
 • du ikke modtager støtte fra arbejdsgiver, andre projekter eller myndigheder.
 • du har været i kontakt med en EURES-vejleder på et tidspunkt i ansøgningsprocessen.

Sådan ansøger du

Udfyld blanketten “Language course allowance application”. Underskriv med håndskrift, scan derefter blanketten og send den via dette link sammen med kopi af følgende dokumenter:

 • Dit pas.
 • Dine eksamensbeviser eller dit CV.
 • Skriftlig begrundelse om behov for sprogkursus fra arbejdsgiver (på engelsk), hvis du er blevet rekrutteret eller pre-selected ELLER skriftlig begrundelse fra en EURES-vejleder, der har været involveret i din jobsøgning, hvis du endnu ikke er pre-selected. 
 • Tilbud fra sprogskole med kursusbeskrivelse inkl. startdato, varighed, indhold, niveau og pris.

Hvis ansøgningen godkendes, vil du modtage en forhåndsgodkendelse, så du kan starte kurset. Du vil også modtage blanketten ”Payment request”, som du skal returnere efter endt kursus sammen med dokumentation på afsluttet kursus, som kan være diplom eller kursusbevis samt kvittering for, at du har betalt kurset.

Du skal være opmærksom på, at "Targeted Mobility Scheme" laver en individuel vurdering på baggrund af din ansøgning, og at der ikke kan klages over den beslutning, der vil blive truffet på grundlag af dette.

Økonomi

Den økonomiske støtte ydes med tilbagevirkende kraft.

Beløbsrammen er maksimum 2000 euro.

Beløbet udbetales efter godkendelse af dokumentation på afsluttet kursus, som kan være diplom eller kursusbevis samt kvittering for betalt kursus.

Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at få udbetalt 50 % af udgifterne ved kursusstart og derefter yderligere 50 % ved afslutning af kurset. Hvis kurset ikke afsluttes vil udbetalt beløb kræves tilbagebetalt.

Supplerende hjælp til samtale og flytning

Gennem "Targeted Mobility Scheme" har du mulighed for at søge om supplerende økonomisk støtte til at dække ekstraordinære udgifter, når du skal til jobsamtale eller hvis du skal flytte, fordi du har fået tilbudt et job.

Støtten kan f.eks. gives, hvis du har en funktionsnedsættelse, kommer fra en baggrund med manglende ressourcer socialt, økonomisk og/eller uddannelsesmæssigt eller hvis du har midlertidige økonomiske vanskeligheder.

Støtten kan f.eks. hjælpe med at dække transport af kørestol eller førerhund, rejseudgifter til støttepersoner eller lignende. Det kan også være hjælp til at dække ekstraordinære store udgifter, hvis du skal rejse fra eller til et af yderområderne i Europa.

Kontakt en EURES-vejleder i "Targeted Mobility Scheme", hvis du har spørgsmål og mener, at du er i målgruppen for at kunne modtage støtte.

Det er en betingelse for at kunne ansøge at

 • du er 18 eller ældre. Hvis du er 35+ skal du dog være opmærksom på, at du skal besøge Work In Denmarks hjemmeside for yderligere information og ansøgning.
 • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island.
 • du skal til jobsamtale eller har fået arbejde i et andet EU-land, Norge eller Island.
 • du også har søgt om/modtaget støtte til at tage til jobsamtale og/eller flytning gennem "Targeted Mobility Scheme".
 • udgifterne til at deltage i jobsamtale og/eller flytning overstiger det beløb, du allerede har søgt om/modtaget til at tage til jobsamtale og/eller til flytning.
 • du ikke modtager støtte fra arbejdsgiver, andre projekter eller myndigheder.
 • du har været i kontakt med en EURES-vejleder.

Sådan ansøger du

Udfyld blanketten ”Supplementary trip allowance application”. Underskriv med håndskrift, scan derefter blanketten og send den via dette link sammen med kopi af følgende dokumenter:

 • En kopi af dit pas.
 • Skriftlig forklaring på, hvorfor du har brug for supplerende hjælp.
 • Kvitteringer/faktura, der dokumenterer behovet for at få dækket ekstraordinære udgifter.
 • Rejsedokumenter eller bookingbekræftelse. Hvis du kører i bil, skal du kunne dokumentere, at du har bevæget dig over en landegrænse omkring datoen for jobsamtalen ved at sende kvitteringer fra begge lande for f.eks. benzin og vejafgifter, hvor både dato, sted og pris fremgår.
 • Bankdokumentation med dit navn, IBAN nr. og BIC/SWIFT, så vi kan se, at det er din konto. Dette kan f.eks. være en kontoudskrift.

Du skal være opmærksom på, at "Targeted Mobility Scheme" laver en individuel vurdering på baggrund af din ansøgning, og at der ikke kan klages over den beslutning, der vil blive truffet på grundlag af dette.

Økonomi

Den økonomiske støtte ydes med tilbagevirkende kraft.

Beløbsrammen er maksimum 500 euro og vurderes individuelt.

Kontakt

"Targeted Mobility Scheme"

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby